Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat

Több mint tűzoltóság

A paksi atomerőmű területén 1986. április elseje óta látnak el hivatásos tűzoltók készenléti szolgálatot. Az eltelt évek alatt számos kisebb-nagyobb változáson ment keresztül a csapat. Először az Országos Tűzoltó Parancsnokság önálló parancsnokságot szervezett, majd 1994. július 1-i dátummal zökkenőmentesen alakultak át főfoglalkozású létesítményi tűzoltósággá. A történet eddig szokványos, és semmi különleges nincs benne. Ám az azóta eltelt több esztendő alatt olyan fejlődésen ment keresztül ez a tűzoltóság, ami mind technikailag, mind az emberi erőforrást tekintve példa értékű lehet. A tűzoltóság vezetői felismerték, hogy nem elég jól teljesíteni, országos szinten különleges tudásukat bizonyítani. Kell a jó PR, mindezt el kell tudni adni.

A kezdetek ….

Az atomerőmű létesítményi tűzoltóságának fejlődését jól tükrözi, hogy a kezdeti nyolc fős létszám 37-re, majd 63-ra emelkedett. Az atomerőmű üzembe helyezésével megnövekedett biztonsági követelményekkel járó feladatokat csakis megfelelő létszámú állománnyal és a kor színvonalának megfelelő eszközökkel lehet ellátni. 1992. március 18-án az ország egyik legmodernebb laktanyáját adták át, biztosítva ezzel a mobil tűzvédelem feltételeit.
Az atomerőmű tűzoltóságán dolgozókat folyamatosan továbbképzésekre küldik, s a gyakorlatok eredményességi mutatói bizonyítják a sikereket. A speciális ismeretanyag, amit mindenkinek tudnia kell, magába foglalja az általános tűzoltás taktikai elméleti anyagot, a gépjármű és egyéb technikai eszközök leírását és alkalmazási módját. Ezen kívül speciális atomerőművi helyismerettel is rendelkezniük kell az itt szolgálatot teljesítőknek.

A megvalósításig vezető út

Mindezt azonban csak úgy lehet maximálisan teljesíteni, ha folyamatosan megfelelő testi és lelki állapotban vannak a lánglovagok. Ezért indult el egy egészségmegőrző program, mely sportfoglalkozásokból, rendszeres orvosi ellenőrző vizsgálatokból, a budapesti pszichikai gyakorlópályán való megmérettetésből, és rendszeres reggeli jógagyakorlatokból áll. Ez utóbbi a magyarországi munkahelyek közül elsőként lett bevezetve, hatása máris érezhetően pozitív, és hosszú távra nyúlik.
Az eredményességet évente több alkalommal mérésekkel ellenőrzik, helyi általános és kerékpár ergonométeres orvosi felmérés, terheléses vizsgálat és pszichológiai labor keretein belül. Az objektív értékelésre elérési szinteket dolgoztak ki, melyeket minden évben záróvizsga keretein belül kell a tűzoltóknak teljesíteni. Ezek és az országos versenyeken elért kimagasló eredmények is a kiváló felkészültséget és teljesítőképességet tükrözik.

Hogyan tovább?

Az ország egyik legkorszerűbben felszerelt és legfelkészültebb állománya a paksi atomerőmű létesítményi tűzoltósága. Céljuk a megbízhatóság, a legjobb, legmagasabb színvonalú szakmai felkészültség és műszaki felszereltség szinten tartása, a kor változó igényeihez való igazítása. A megfelelés komoly elméleti és gyakorlati felkészüléssel jár. Több speciális eszköz működtetése is a feladatokhoz tartozik, és magasban valamint mélyben történő mentési munkákra is fel kell készülniük. Ennek megvalósítására indították el az “IPARI ALPIN” képzést. Elsőként a tűzoltóságok közül eleget téve a jogszabályi előírásoknak, a szükséges pályaalkalmassági vizsga I. fokozatával rendelkezik a teljes állomány fele, minden gépkocsivezető.
Mindemellett részt vesznek különböző személyiségfejlesztő tréningeken, a vállalkozó kedvűek még az angol nyelvet is tanulják.
A hosszú távú gondolkodást és a teljes nyitottságot bizonyítja az is, hogy (többek között) grafológiai vizsgálattal keresik a nyolc – tíz év múlva nyugdíjba vonuló jelenlegi vezetők legalkalmasabb utódait
Az eltelt idő során bebizonyosodott, hogy az egyre bővülő és mélyülő szakmai munka az atomerőmű és a lakosság biztonságát szolgálja napról napra magasabb színvonalon.
Mindez eddig sem volt elrejtve, a nyomtatott sajtóban és a helyi elektronikus médiában is sokszor szó esett kiemelkedő tevékenységükről. Ezenkívül nyitottak az ország számos tűzoltóságáról és a külföldről érkező érdeklődők, látogatók számára is.
Ezeket az eredményeket szeretné a tűzoltóság vezetése erősíteni, elemeiben összefüggő, tervszerűen továbbgondolt gyakorlattá fejleszteni a PR segítségével.
A magyarországi tűzoltóságokat tekintve ezzel a felismerésével valószínűleg élen jár a parancsnok. Így aztán az erőpróbák felsőfokon folytatódnak tovább, újabb területeken.