Minőségügyi rendszerünk

Minőségügyi rendszerünk

Középpontban a vevő

A vevők olyan jellemzőkkel rendelkező szolgáltatásokat és termékeket igényelnek, amelyek megfelelnek igényeiknek és elvárásaiknak. Ezek az igények és elvárások szolgáltatás és termékelőírásokban jutnak kifejezésre, és ezeket összefoglalóan vevői követelményeknek nevezik. A vevői követelményeket a vevő előírhatja szerződésben, vagy meghatározhatja maga a szervezet. Mindkét esetben végül is a vevő az, aki dönt a szolgáltatás és termék elfogadhatóságáról. A vevői igények és elvárások változnak, továbbá figyelembe kell venni a versenyhelyzet miatti nyomást és a műszaki haladást; ez arra ösztönzi a szervezetet, hogy folyamatosan fejlessze folyamatait.

Az Atomerőmű Tűzoltóság a mai formájában 1990-től kezdve működik az atomerőmű területén. 1994-től jogszabályi változás következtében az üzemi tűzoltóság átszervezésre került, és az ATOMIX Kft. szervezetén belül, a Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazat keretében történik a korábbi mobil tűzvédelmi és kárelhárítási feladatok biztosítása Atomerőmű Tűzoltóság elnevezéssel. A Tűzoltóság működési és szervezeti keretei, megfelelnek a hivatásos tűzoltóságokra előírt követelményeknek.

Az Atomerőmű Tűzoltóság korán felismerte, hogy a jövő a növekvő vevői igényeknek, elvárásoknak és a piacképességnek való megfelelésben, a szolgáltatás minőségének magas szinten tartásában van, melynek biztosítását egy minőségirányítási rendszer kiépítésében látta. A szabvány által előírt rendszerelemek szolgáltatásba való beépítésével indult el a minőségügyi rendszer felépítése, és 1999. novemberében megszereztük, az európai tűzoltóságok közül elsőként, az ISO 9002: 1994 szabványnak megfelelő tanúsítványt.

A rendszeres felügyeleti auditok mellett, a szabványváltozásokat követve, rendszerünk elsők között tért át az MSZ EN ISO 9001:2001, majd, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti működésre. A sok éve folyamatosan működő minőségirányítási rendszer működése mellett 2012 júniusában elkezdtük egyszerre három új rendszer kiépítését:

– MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer,
– MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvány szerinti információbiztonság irányítási rendszer,
– MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR)

azzal az elképzeléssel, hogy ezek a rendszerek nem függetlenül egymás mellett, hanem integráltan, együtt működjenek a gyakorlatban.

Az elvégzett munka megfelelőségének első visszacsatolására 2012 októberében belső audit formájában került sor, ahol láttuk, hogy jó irányba halad az integrált rendszer kiépítése, de még van munka előttünk. Szerettük volna, ha a decemberre tervezett tanúsítási audit előtt külső szakértő is megnézi, hogy az általunk kidolgozott és bevezetett integrált irányítási rendszer megérett e a tanúsításra.

Ezért 2012 novemberében felkértük az EMT Zrt-t, hogy előauditon győződjön meg róla, hogy rendszereink és azok integrációja tükrözi e a rendszer szabványok követelményeinek való megfelelést. Az előauditot elvégezték, majd auditjelentésben rögzítették azt a nem kevés feladatot, melyeket még meg kellett tennünk ahhoz, hogy megfeleljünk a követelményeknek.

2012. decemberében, egy hosszú tanúsítási eljárás után végül elértük a kitűzött célt, integrált irányítási rendszerünket a tanúsító szervezet alkalmasnak találta, így kiadta az új rendszertanúsítványokat.

Az információbiztonság irányítási rendszer szabványa 2014-ben módosult, illetve új szabvány került kiadásra (MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány. Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság irányítási rendszerek. Követelmények.), ezért ennek megfelelően módosítottuk rendszerünket, melyet 2015. szeptemberben sikeresen tanúsíttatunk.

A folyamatos fejlődés igénye és a jogszabályi környezet arra késztetett minket, hogy 2015-ben integrált rendszerünket újabb taggal bővítsük. Megkezdtük a felkészülést az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány (Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató) szerinti tanúsításra. Ez a rendszer jelenleg próbaműködés alatt van, várhatóan 2015. decemberben történik meg a tanúsítása.

Integrált rendszerünk részének tekintjük, és kiemelt figyelmet fordítunk, az MVM PA Zrt. által végzett ABOS 3. Biztonsági osztályba sorolt minősítésünkre, mellyel 2004 óta rendelkezünk, és háromévente megrendelőnk általi felülvizsgálatra kerül.

Integrált irányítási politikánkban megfogalmazott célkitűzéseink a következők:

• A tűzoltási és kárelhárítási valamint az üzemi mentőszolgálati szolgáltatások minőségének, megbízhatóságának folyamatos fejlesztésével a vevői elégedettség növelése;
• A szolgáltatások során komplex megoldások nyújtása;
• A vevők műszaki, szervezési követelményeinek való megfelelés, a vevők között is az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minőségi igényeinek való magas szintű megfelelés;
• Az EU műszaki, minőségi és jogi normák folyamatos követése;
• A vevő és az ATOMIX Kft. gazdasági előnyeinek együttes szem elő
tt tartása.