Műszaki Szolgáltatási Szakágazat

A szakágazat sokrétű tevékenységi köre a környezet ellenőrzési és kibocsátás ellenőrzési, valamint dozimetriai laboratóriumi tevékenységre, a szilárd hulladék minősítésre, a szerelés illetve, a lift felügyeletre, a nyomdai, valamint az erőmű fizikai védelmi technikai rendszereinek támogató tevékenységére is kiterjed. A szervezeti egység öt csoportból áll.

A Radioaktív Hulladékminősítő Csoport a Paksi Atomerőmű primerkörében keletkező hulladékok minősítését végzi. Az atomerőmű a hulladék felszabadítási tevékenységét egy rendelet alapján végzi. A hulladékok, anyagok és tárgyak ellenőrzött zónából történő kiszállítása a rendelet előírásai alapján a hatóság által jóváhagyott felszabadítási szintek figyelembevételével, aktivitás mérés alapján történik. Ezen felül a csoport látja el a kis- és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékot tartalmazó hordók dózisteljesítmény és felületi szennyezettség alapján történő minősítését is

Az Előkészítő Laboráns Csoport tevékenysége az atomerőműből kibocsátásra kerülő anyagok, valamint az erőmű környezetének ellenőrzését szolgáló akkreditált mintavételezésekre terjed ki. E tevékenység során a környezeti és kibocsátásra kerülő közegekből vett minták rendszeres, – az atomerőmű laboratóriumainak mérési programjával összhangban – meghatározott helyekről és gyakorisággal történő gyűjtéséről van szó. A csoport ellátja továbbá a személyi dozimetriai előkészítői munkák biztosítását. Munkatársaik cserélik, illetve készítik elő a személyi ellenőrzés biztosításához szükséges dózismérőket, valamint ellátják az újonnan belépő munkavállalókat személyi dózismérővel.

A Szerelés Felügyelő és Műszaki Csoport az erőmű villamos-, relé-, számítógéptermeiben és egyéb feszültség alatti területeken végzett munkák felügyeletére, valamint az atomerőműben található liftek felügyeletére terjed ki. A lift felügyelők végzik a kézi tűzoltókészülékek, valamint tűzcsap szekrények szemrevételezéses ellenőrzését is.

A Nyomdaüzemi Csoport fő feladata a Paksi Atomerőmű nyomdai igényeinek kiszolgálása, az erőmű szervezeti egységeinek nyomdai, sokszorosítási munkáinak elkészítése. Az üzem tevékenysége technológiailag két jól elkülöníthető részből áll. Egyik az azonnali igényeket kielégítő, gyorsmásolási feladatokat végző sokszorosító, a másik az ofszet nyomda. A nyomda rendelkezik korszerű digitális nyomdai berendezésekkel, szélesfomátumú nyomtatókkal, valamint íves ofszet nyomtatás és kapcsolódó kötészeti berendezésekkel. Pakson egy külső telephellyel biztosítja a felmerülő igények kiszolgálását.

A Fizikai Védelmi Rendszer Támogató Csoport az atomerőmű fizikai védelmi technikai rendszerén végzett preventív és korrektív karbantartási tevékenységek ellátásáért felelős, ezzel biztosítva a szolgáltatási szerződésben definiált feltételek teljesülését. A csoport szakképzett operátor állománya látja el továbbá a fizikai védelmi technikai rendszer folyamatos felügyeletét, mellyel hozzájárul a Paksi Atomerőmű védelmének megfelelő szinten tartásához. A csoport tevékenysége magában foglalja a karbantartás és üzemeltetés szervezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatait, a dokumentációk vezetését és naprakészen tartását, továbbá időszakos oktatások szervezését a védelem karbantartásában és üzemeltetésében résztvevők számára.