Biztonsági Szakágazat

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződések alapján a vevő területét (Paksi Atomerőmű; Erzsébet Nagy Szálloda, Paks; Rekreációs Központ, Balatonfüred) őrzi, és fenntartja annak a belső rendjét, biztonságát, védi annak vagyonát, üzemelteti a rendészeti létesítményeket (pl. a beléptetési pontokat).

Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat tagjai kötelesek megakadályozni, hogy az őrzött területre bárki engedély nélkül be-, vagy onnan kijusson, a kerítést, a beléptető rendszereket, vagy a megbízó egyéb berendezéseit megrongálja.

Védik a Paksi Atomerőmű és alkalmazottainak tulajdonát, közreműködnek a tulajdon elleni cselekmények megelőzésében és feltárásában. A be-, illetve kilépő személyeknél a véletlenszerűen kiválasztó kapu jelzésére vagy egyéni elhatározásra alkohol teszteres ellenőrzést hajtanak végre.

Ellenőrzik a gépjárművek szabályszerű ki-, és beléptetését, az anyagok, áruk ki-, és beszállítását. Biztosítják az egyéb közúti és vasúti kapukon történő áthaladást, illetve a speciális objektumok szervizbejáratain történő közlekedést és anyagmozgatást. A megbízó MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén az ide üzemlátogatás céljából érkező vendégek, illetve látogatócsoportok kísérését végzik.

Intézkednek az atomerőmű, illetve az itt dolgozók elleni bűncselekmények megelőzésével, bűncselekmények helyszínének biztosításával, az illetékes szervek és hatóságok értesítésével kapcsolatban.

Részt vesznek munkavédelmi, munkabiztonsági, balesetelhárítási feladatok végrehajtásában a társ szakmai szervezetek tevékenységét elősegítve.