Fegyveres Biztonsági Őrség Szakágazat

A Fegyveres Biztonsági Őrség a Paksi Atomerőműben:

1980. évtől működik a Fegyveres Biztonsági Őrség, mely immáron négy évtizede szolgálja az erőmű biztonságát. Az 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról 1.§ (1) bekezdés c, pontja, valamint a 190/2011.(IX.19.) kormányrendelet 13.§-a rögzíti, hogy a nukleáris létesítményt fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni.

Napjainkban:

2019. évtől az ATOMIX Kft. Rendészeti Üzletágának részeként, a Fegyveres Biztonsági Őrség Szakágazat legfőbb feladata a Paksi Atomerőmű élőerős fizikai védelmének ellátása a nap 24 órájában.

A Fegyveres Biztonsági Őrség a Paksi Atomerőmű fizikai védelmében belső elhárító erőként működik, elsődlegesen a tervezési alapfenyegetettségben (DBT) szereplő támadások elhárítása érdekében.

A Fegyveres Biztonsági Őrség tagjai mindannyian érvényes, szakhatóság által kiállított fegyveres biztonsági őri vizsgával rendelkeznek, mely magába foglalja az őrök jogi-, elméleti-, lövészeti- és fizikai képzettségét. Az őrség tagjai ezen ismeretek elmélyítése érdekében folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. A képzések ismeretanyaga hozzájárul az atomerőmű területén belül esetlegesen bekövetkező egyedi helyzetek eredményes kezeléséhez szükséges képességek folyamatos szinten tartásához, azok továbbfejlesztéséhez. Ezen kívül az őrség tagjainak speciális atomerőművön belüli helyismerettel is rendelkezniük kell.

Alaptevékenységükön túl az őrség tagjai részt vesznek balesetelhárítási feladatok végrehajtásában, biztosítják a zónahatárokon található közúti és vasúti kapukon történő áthaladást, intézkednek az atomerőmű üzemi területén történő bűncselekmények megelőzése, elhárítása, az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli események helyszínének biztosítására, az illetékes hatóságok értesítésére.