Szolgáltatási Üzletág

Az ATOMIX Kft. Szolgáltatási Üzletága 4 főbb szervezeti egységből tevődik össze és végzik egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységeiket.